Süýtlaş

February 11, 2013

Süýtlaş

Süýtlaş

2 adamlyk

  • 500 ml (2 bulgur) süýt
  • 150 gr (1 bulgur) inçe wermişel
  • 1 nahar çemçesi şeker
  1. Gazana süýt guýup, güýçli otda goýmaly. Süýt ýokary galyp başlanda, çogmaz ýaly, derrew oduny peseltmeli.
  2. Wermişeli döwüşdirip, süýdüň içine atmaly we biraz bulamaly. Wermişeli aram otda ýumşaýança (10 minut) bişirmeli.
  3. Süýtlaşa şeker garmaly we gazanyň oduny öçürmeli. Süýtlaş ýyly hem sowuk iýilýär, ýöne sowanda, biraz goýalýar.