Kädili Gutap

November 3, 2013

Kädili Gutap

10 sany

Içi üçin:

 • 1 kg kädi
 • 1 sogan
 • 5 nahar çemçesi ösümlik ýagy
 • ¼ çaý çemçesi duz
 • ¼ çaý çemçesi gara burç

Hamyr üçin:

 • 1 çaý çemçesi duz
 • 300 ml (1⅕ bulgur) ýyly suw
 • 2 nahar çemçesi ösümlik ýagy
 • 500 gr (3⅓ bulgur) un
 1. Kädiniň gabygyny artmaly. Kädini we sogany ownuk dogramaly.
 2. Gazana ýag guýup, aram otda goýmaly. Ýag gyzanda, onuň içine dogralan kädini, sogany atmaly we gowy garmaly. Gazanyň gapagayny ýapyp, kädi ýumşaýança bişirmeli.
 3. Bişen kädä duz we gara burç sepip, kädini tagta çemçe bilen ezmeli.
 4. Tabaga duz, suw, ýag we un guýup, ýumşak hamyr etmeli. Hamyry 10 bölege bölüp, her bölegi eliň aýasynda togalamaly we üstüni ýapyp, 5 minut goýmaly.
 5. Sajy aram otda goýmaly. Hamyryň bir bölegine un sepip, ony 20 sm tegeleklikde ýaýmaly. Tegelek ýaýylan hamyryň gyrasynda azajyk ýer goýup, ýarysyna 4 nahar çemçesi moçberinde kädi ýaýratmaly we beýleki ýarysy bilen üstüni ýapyp, gyrasyny bükmeli. Gutabyň ýüzüni wilka bilen dürtmeli.
 6. Gutaby gyzgyn saja atmaly we iki tarapyna agdaryp bişirmeli. Saçdaky gutap bişýänçä indiki gutaby ýasamaly.