Kädi Bulamak

February 24, 2013

Kädi Bulamak

Kädi Bulamak

4 adamlyk

  • 1 kiçi sogan
  • 300 gr kädi
  • 2 nahar çemçesi ösümlik ýagy
  • 750 ml suw
  • 1 çümmük duz
  • 1 çümmük iri gyzyl burç
  • 1 çümmük iri gara burç

Sogany ownuk dogramaly. Kädiniň gabygyny aýryp, böleklere bölmeli. Gazana ýag guýup, aram otda goýmaly. Ýag gyzanda, gazanyň içine dogralan sogany atmaly. Sogan ýumşap başlanda, onuň üstüne dogralan kädini atmaly we 5 minut gowurmaly. Soňra oňa suw guýup, duz, gyzyl we gara burç atmaly. Gazanyň gapagyny ýapmaly we kädi ýumşaýança (15 minut) bişirmeli. Bişen kädini tagta çemçe bilen ezmeli.