Gowrulan Badamjanly Salat

January 21, 2013

Gowrulan Badamjanly Salat

Gowrulan Badamjanly Salat

4 adamlyk

 • 1 badamjan
 • Duz
 • Suw
 • Ösümlik ýagy
 • 3 pomidor
 • 3 salat kelem ýapragy
 • 1 bolgar burçy
 • 3 düýp ýaş sogan
 • 2 nahar çemçesi dogralan ter şibit
 • 2 nahar çemçesi dogralan ter petruşka
 • 1 çümmük iri gyzyl burç
 • 1 diş sarymsak
 • 2 nahar çemçesi ter limon suwy
 1. Badamjany kesişdirip, tabagyň içine atyp, ½ çaý çemçesi duz sepmeli. Onuň üstüne suw guýup, 15 minut goýmaly. Soňra onuň suwuny dökmeli.
 2. Saja ýag guýup, aram otda goýmaly. Badamjany gyzgyn ýaga atmaly we kepgir bilen dowamly bulamaly. Daşy endigan gyzaran badamjan böleklerini ýagdan süzüp almaly we sowaýança goýmaly.
 3. Pomidory, kelemi, bolgar burçuny, sogany, şibitdir petruşkany dograp, badamjanly gaba atmaly. Soňra onuň üstüne burç we ½ çaý çemçesi duz sepip garmaly.
 4. Sarymsagy gyrgyjyň ownuk gözünde gyrmaly. Käsä sarymsak, limon suwuny guýup, gowy garmaly we ony saladyň üstüne sepelemeli.