Kelem Çorbasy

June 12, 2012

kelem çorbasy

Kelem Çorbasy

3 adamlyk

 • 3 nahar çemçesi ösümlik ýagy
 • 4 sany uly kelem ýapragy
 • 1 kiçi käşir
 • 1 kiçi sogan
 • ½ baldak seleri
 • 1 kiçi kartoşka
 • 1 l suw
 • 1 gök önümli bulýon
 • 2 lawr ýapragy
 • 1 çaý çemçesi duz
 • 1 çümmük gyzyl burç
 • 1 nahar çemçesi tüwi
 • 1 diş sarymsak
 • 1 çaý çemçesi limon suwy

Dogralan kelemi, käşiri we sogany gyzgyn ýaga atyp, güýçli otda 1-2 minut bulap bişirmeli. Olaryň üstüne dogralan seleri we kartoşka atyp, suw guýmaly. Soňra bulýon we lawr ýapraklaryny atmaly. Çorba gaýnap başlanda, duz, gyzyl burç atmaly we gazanyň oduny peseldip, gapagyny ýapmaly. Çorba aram otda 10-12 minut gaýnansoň, onuň içine tüwi we ownuk dogralan sarymsak atmaly. Çorbany ýene 7-8 minut gaýnatmaly we soň onuň içine limon suwuny guýup, oduny öçürmeli. Islän gatyk guýup, gara burç sepip biler.