Palaw

December 3, 2011

Palaw

8 adamlyk

 • 1 kg towuk/hindi towugy/goýun/sygyr eti
 • 2 nahar çemçesi duz
 • 1 uly sogan
 • 5 uly käşir
 • 300 ml (1⅕ bulgur) ösümlik ýagy
 • 1 l + 375 ml (5½ bulgur) suw
 • 1 kg (4½ bulgur) basmati tüwi
 1. Palawlyk eti dograp, 1 nahar çemçesi duz sepip, eliň bilen gowy garmaly.
 2. Sogany ýarym halka şekilinde, käşirleri gyýyp dogramaly.
 3. Gazana ýag guýup, aram otda goýmaly. Ýag gyzanda, dogralan eti atyp, çalaja gyzarýança gowurmaly. Gyzaran etiň üstüne sogan atmaly. Sogan ýumşap başlanda, oňa käşir atyp, 5 minut gowurmaly. Gowrulan önümleriň üstüne suw guýup, galan duzy atyp, gazanyň oduny güýçlendirmeli. Palawyň suwuny 5 minut gaýnatmaly.
 4. Tüwini ýuwup, gaýnaýan gazana atyp, kepgir bilen garmaly. Tüwi suwuny çekip başlanda, oduny peseltmeli we gazanyň gapagyny ýapmaly. Tüwini aram otda 30 minut buglamaly. Palawy arasynda bir gezek agdarmaly.