Biz barada

Biz eneli-gyz Baýramgül we Mähri. Biz One Turkmen Kitcheny 2011-de türkmen naharlaryny jemlemek we başga halklaryň naharlary baradaky tejribelerimizi paýlaşmak üçin döretdik. Sahypamyzdaky naharlary bişirýän Baýramgül, olary surata düşürýän bolsa Mähri. Biz bilen habarlaşasyňyz gelse, şu emaile ýazyp bilersiňiz: hello@turkmenkitchen.com.