Tomat Çorbasy

March 10, 2013

Tomat Çorbasy

Tomat Çorbasy

2 adamlyk

 • 2 nahar çemçesi ösümlik ýagy
 • 1 kiçi sogan
 • 1 diş sarymsak
 • 4 pomidor
 • 1 çaý çemçesi un
 • 1 nahar çemçesi tomat
 • 500 ml (2 bulgur) suw
 • 1 lawr ýapragy
 • 1 (12 gr) gök önümli bulýon
 • 1 çümmük duz
 • 1 çümmük iri gyzyl burç
 • 4 nahar çemçesi süýt
 • 1 nahar çemçesi ownuk makaron
 1. Gazana ýag guýup, aram otda goýmaly. Sogany, sarymsagy, pomidory ownuk dograp, gyzgyn ýaga atmaly. Onuň üstüne un we tomat guýup, 2-3 minut gowurmaly.
 2. Gazana suw guýup, lawr ýapragy, bulýon, duz we gyzyl burç atmaly. Çorbany 15 minut gaýnatmaly.
 3. Gazany otdan aýyrmaly. Çorbanyň içindäki lawr ýapragyny aýryp, çorbany elektrik garyjy (blender) bilen ezmeli.
 4. Çorbany gaýtadan otda goýmaly. Çorba gaýnap başlanda, onuň içine süýt guýmaly we makaron atmaly. Çorbany aram otda makaron ýumşaýança (5-7 minut) bişirmeli.