Içlekli

September 7, 2012

Içlekli

Çopanlar içleklini takyr ýerde ojar oduny ýakyp, közi bir gyra süýşürip, ýerine arassa çäge sepip, gyzgyn ýerde goýup, üstüni köz bilen endigan örtüp bişiripdirler. Olar, bugy çykar ýaly, içlekliniň ortasyna bir garyş ölçeginde kesilen gamyş dürtüpdirler.

Içlekli

4 adamlyk

Içi üçin:

 • 500 gr sygyr ýa-da goýun eti
 • 1 pomidor
 • 1 sogan
 • ½ bolgar burçy
 • 1 çaý çemçesi duz
 • 1 çümmük gara burç
 • 1 çümmük gyzyl burç
 • 8 nahar çemçesi suw

Hamyr üçin:

 • 50 gr mesge
 • 1 çaý çemçesi duz
 • 300 ml suw
 • 500 gr un
 1. Et aňsat dogralar ýaly, ony ilki çalaja doňdurmaly. Soňra eti ýukajyk kesmeli, gyýlan bölekleri üsti-üstüne goýup, owunjak dogramaly. Dogralan ete pomidor, sogan, bolgar burçy dograp, duz, gara we gyzyl burç sepip, suw guýup, gowy garmaly.
 2. Hamyra goşuljak mesgäni eretmeli. Tabaga duz, suw, mesge we un guýup, ýumşak hamyr etmeli. Hamyry iki bölüp, her bölegi eliň aýasynda togalamaly we 5 minut üstüni ýapyp goýmaly.
 3. Hamyra un sepip, ony 30 sm tegeleklikde ýaýmaly we ojak kagyzy ýazylan taba geçirmeli. Soňra hamyryň üstüne dogralan eti ýaýratmaly. Et ýaýradylanda hamyryň gyrasynda 1 sm boş ýer goýmaly.
 4. Beýleki hamyry hem birinji hamyryň ululygynda ýaýyp, etiň üstüne ýapmaly. Soňra hamyryň gyrasyny bükmeli.
 5. Bug çykar ýaly, içlekliniň ortasynda deşik etmeli we galan ýerini wilka bilen dürtmeli. Içlekliniň ýüzüne suw çalmaly we ony ojagyň ortaky gatynda goýup, 250°C (482°F) gyzgynlykda ýüzi gyzarýança (25 minut) bişirmeli.